Čtvrteční rozhodnutí horní komory bylo s ohledem na skutečnost, že zde má většinu levicová opozice, očekávané.

Zákon o zdravotních službách je první z trojice zákonů, o nichž senátoři na nynější schůzi rozhodují. Norma se zabývá pravidly pro poskytování péče a upravuje práva i povinnosti pacientů, lékařů i poskytovatelů péče.

Pacient by měl mít nově například práva na přítomnost blízkých osob při poskytování zdravotnických služeb. Poskytovatel zdravotnických služeb také bude mít novou povinnost informovat osobu určenou pacientem nebo osobu blízkou popřípadě policii, pokud by pacient opustil zdravotnické zařízení a bylo by ohroženo zdraví jeho či třetích osob.

Vedle zákona o zdravotních službách budou senátoři hlasovat rovněž o návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě, který mimo jiné mění dojezdový čas záchranářů z 15 na 20 minut.

Třetí normou, kterou se bude komora zabývat, je zákon o specifických zdravotních službách, který řeší zejména provádění zdravotních výkonů, které jsou ve většině případů nevratné (sterilizace, kastrace, umělé ukončení těhotenství, změna pohlaví u transsexuálů).