V téměř kilometrové hrázi bylo odhaleno jedno slabé místo ve Stromovce, vadný sloupek, což bude opraveno. Do půlnoci bude hráz zbourána a město opět zcela průjezdné. Podjezdy Partyzánská a Jankovcova byly uvolněny už kolem poledne, stejně jako hráze blokující přímý vstup do obytných domů.

Je co pilovat, jak lze usuzovat z toho, co zpocení cvičící říkají.  „Vždyť to nesedí, je tam jiný úhel. Patří to jinam, musí se to předělat.“ „Jak to, že nám ještě nedovezli tu správnou stojnu?“ „Tohle musí přijít nakonec, je to krátký.“ „Sotva jsme to složili, musíme začít rozebírat,“ zní z vysílaček různých štábů.

Hasiči připravují protipovodňové hráze.

FOTO: Petr Janiš, Právo

"Dnešní nádherné počasí umožnilo, že nácvik probíhal naprosto v klidu a časy byly rychlejší, než jsme plánovali. Našli jsme jedno místo, které bylo technicky špatně udělané. Čili zkouška nebyla zbytečná, musíme udělat stavební úpravu, aby to pasovalo do sebe. Ty 2,5 miliónu, které cvičení stojí, byly víc než dobře uplatněny," řekl novinářům Svoboda, který přijel stavbu hráze zkontrolovat.

Protipovodňová hráz v Praze

FOTO: Petr Janiš, Právo

Před sídlem Státní plavební správy v Jankovcově ulici dosahovala stěna výšky 4,3 metru, primátor se u ní vyfotografoval s dobrovolnými hasiči, kteří ji stavěli.

Do některých míst, zvláště do průjezdů, se zábrany montovaly úplně poprvé. Je k tomu potřeba těžká technika. Svoboda se podíval k průjezdu v Partyzánské ulici, za níž se staví nový Trojský most. Skrz gumové těsnění by neměla mezi těžkými dílci do výšky šest metrů protéci od mostu ani kapka.

Příprava protipovodňových opatření v Praze

FOTO: Petr Janiš, Právo

Stěny jsou "fortelné"

Všem téměř 500 účastníkům cvičení pak za dobrou práci poděkoval. "Jsou skutečně skvělí, je na nich vidět, že to pro ně není úkol, ale dělají to srdcem a snaží se to dělat dokonale," řekl. Primátor ocenil, že stěny jsou "fortelné", vypadají podle něj, že vydrží všechno. Hliníkové dílce těsněné gumovými spoji byly zpevněny sloupky zakotvenými do země.

„To cvičení je nutné. Protože když se tu práci nenaučíte v klidných podmínkách, na sluníčku a v pohodě, v krizové situaci by se to za špatného počasí, za mrazu třeba, by se to velmi nevyplatit,“ řekl primátor.

FOTO: Petr Janiš, Právo

"Stavěli jsme skoro kilometr hrazení, celkem to bylo 180 tun materiálu, který jsme přivezli v 32 kontejnerech. Materiál naváželo 11 těžkých vozů v deseti konvojích," doplnil ředitel odboru krizového řízení magistrátu Petr Beran.

Hliníkové dílce mají trvanlivost 80 let. Praha na vybudování protipovodňové ochrany dala 3,8 miliardy korun, v tom je vedle hrazení například i úprava kanalizace či vybudování přečerpávací stanice Rokytka.

Měli na to dva dny

Ředitel Správy služeb hlavního města Prahy Josef Juránek ocenil, že normy pro stavbu byly díky dobré koordinaci zkráceny a práce šla rychleji. "Do dnešních 24 hodin chceme složit všechen materiál do skladiště v Dubči, kde projde kontrolou a údržbou tak, aby do 21. října, jak jsem dal termín, byl zase připraven k použití," řekl.

První cvičení s novým hrazením bylo v Praze v roce 2005, rok na to se stavělo znovu při hrozbě povodní. Nyní to tedy byla třetí kompletní zkouška systému. Cvičení bylo plánováno na dva dny, protože ale vše šlo rychleji, skončí sobotní půlnocí.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Plán cvičení počítal s modelovou situací, kdy kvůli vydatnému dešti stoupla hladina Berounky a Sázavy, takže tam byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Vzhledem k nasycenosti povodí těchto řek a předpovědi dalších vydatných srážek byl předpoklad dalšího vzestupu hladin a dosažení třetího stupně v neděli.