Provozovatel automobilu bude muset zajistit, aby řidič, který automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl dostat až desetitisícovou pokutu. Její výše má být závislá na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele bude bez trestných bodů.

Přestupek řidiče, na který se odpovědnost vztahuje, bude muset zjistit automatický radar, nebo když půjde o přestupek nepovoleného zastavení. Úřady provozovatele potrestají v případě, že se jim nepodaří řidiče zjistit. Provozovatel však za přestupek nebude zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl automobil před spácháním přestupku odcizen nebo jej převádí na někoho jiného.

Silné motorky až od 24 let

Novela věk pro řízení silných motorek zvyšuje až na výjimky na 24 let. Brání také tomu, aby občané v Evropské unii měli více řidičských průkazů.

Z nového pravidla řízení silných motocyklů od 24 let novela vyjímá motoristy, kteří už mají dvouletou zkušenost s řízením slabších strojů. Tito řidiči by mohli řídit silný stroj od 20 let. Změna by se měla týkat motocyklů s výkonem nad 35 kilowattů. U motocyklů do 35 kilowattů se věková hranice pro získání oprávnění posune ze 17 na 18 let.

České úřady budou také podle novely od příštího roku kontrolovat, jestli žadatel o řidičský průkaz už nějaký nemá nebo zda mu řidičské oprávnění neodejmuly úřady jiného členského státu EU. Úprava má zamezit takzvané "řidičákové turistice".