"Ministerstvo školství nevedlo v roce 2010 průkazné účetnictví," konstatoval úřad. Největší pochybení se týkalo návratné finanční výpomoci Masarykově univerzitě v Brně, které ministerstvo v letech 2006 až 2010 poskytlo na stavbu kampusu v Bohunicích 1,7 miliardy. Tuto položku ale ministerstvo v účetnictví vykázalo chybně.

NKÚ také zjistil, že na účtu dlouhodobých podmíněných závazků k prostředkům EU ministerstvo vykazovalo částku o 3,5 miliardy vyšší, než odpovídala skutečnosti.

Za nejasná pravidla účetnictví resort nemůže

NKÚ ale upozornil, že některá nová ustanovení ohledně účetnictví mohly úřady v minulém roce jen těžko uplatnit. "Nejednoznačnosti a nejasnosti aplikace právních předpisů v oblasti účetnictví organizačních složek státu v roce 2010 nemohou být vyčítány ministerstvu školství," dodal Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě.

Výdaje ministerstva loni tvořily téměř 124 miliard, příjmy pak 1,3 miliardy.