Městu už došla trpělivost a rozhodlo se prostřednictvím dopisu apelovat na předsedu vlády Petra Nečase (ODS), aby se zasadil o co nejrychlejší vyčištění této oblasti zamořené ropnými látkami po bývalé chemičce Ostramo. Hrozí totiž, že nebude dodržen termín jejich vytěžení, který je stanoven do konce letošního roku.

„Tento termín je už druhým v řadě, který stanovilo ministerstvo životního prostředí firmě Čistá Ostrava, jež má likvidaci ropných lagun na starosti. Obáváme se, že se opět nestihne. Vyčištění totiž v posledních týdnech vázne. Společnosti se nedaří alternativní palivo, které z odtěžených ropných kalů vyrábí, odvážet a likvidovat. Nikdo jej nechce. Roste nám tady další halda Ema,“ zhodnotil náměstek ostravského primátora Dalibor Madej (ODS).

V místě je zápach, hluk a prach

Dodal, že znění dopisu pro premiéra budou 14. září schvalovat ještě ostravští zastupitelé. „V dopise žádáme premiéra o urychlené odstranění této ekologické zátěže z Ostravy. Nejlépe i s předstihem, než vyprší termín. Lidé bydlící poblíž ropných lagun mají obrovské problémy se šířícím se zápachem, hlukem a prachem, jež se šíří při vytěžování kalů,“ řekl Madej.

Ostravské ropné laguny

Ostravské ropné laguny

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

Právě ostravské laguny získaly nelichotivé vítězství v anketě Černá malina o nejzávažnější poškození životního prostředí v České republice. Podle konzultantky v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí Jany Svobodové je likvidace olejových lagun po chemičce Ostramo v Ostravě opravdu jednou z největších starých ekologických škod v zemi. „Lidi ovlivňuje znečištění, které může mít negativní účinky na jejich zdraví. Látky zde se vyskytující se řadí mezi nebezpečné chemikálie, které mohou mít karcinogenní účinky a způsobovat vrozené vývojové vady,“ uvedla Svobodová.

Dodala, že znečištění se už ale netýká jen Ostravy, ale začíná mít celostátní dosah. „Nyní se totiž na lagunách zavápňuje a následně se látka odtěžuje, míchá s uhlím a odváží mimo Ostravu. Kaly z lagun tedy putují po republice a nedaří se je spalovat v elektrárnách či cementárnách, jak se předpokládalo. Prostě je nikdo nechce. Vozí se i do Polska,“ líčila Svobodová.

Poučením by pro společnosti i stát podle ní mělo být to, že sanace musí být rychlé, technologicky co nejschůdnější a hlavně celý cyklus musí být vyřešený do nejmenšího detailu, aby v budoucnosti nevznikaly problémy co s vyčištěným odpadem.