Nový rozlivový model umožňuje zobrazit postup vody bez prvků protipovodňové ochrany a po jejich umístění. Model také umožní vedení města přesně určit, zda bude případnou přicházející povodní ohrožen vybraný dům a je třeba evakuovat jeho obyvatele, tedy zabránit opakování situace z léta roku 2002.

„V tuto chvíli je systém protipovodňových opatření v Praze nastaven na úroveň povodní na Vltavě srovnatelných s rokem 2002 a doplněn bezpečnostní rezervou 30 centimetrů. Žádné jiné evropské město nemá vybudována opatření tohoto rozsahu. Nyní je metropole před škodami způsobenými velkou vodou chráněna téměř stoprocentně,“ řekl při pondělním zveřejnění nového modelu primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS).

Tím téměř je míněna oblast Zbraslavi, kde jsou v řešení ještě majetkoprávní spory, ale podle magistrátu by se mělo do tří měsíců kolaudovat. A Chuchle, kde pokud dojde k zamítnutí odvolání místního občanského sdružení, by měly být zábrany vybudovány do konce roku 2012.

Protipovodňová ochrana Prahy

Protipovodňová ochrana Prahy

FOTO: TJ, Právo

Soubor protipovodňových opatření se skládá z 6,5 km mobilních bariér, úprav na kanalizační síti a 11 km zemních hrází. Výstavba zábran trvala 14 let a metropole do ní investovala 3,7 miliard korun. V případě ohrožení povodní budou jednotlivé prvky 350 lidmi ze Správy služeb hlavního města, státní a městské policie a hasičů postaveny do 48 hodin.

„Ten čas je rozhodně dostatečný. Než k nám přišla pětisetletá voda, tedy největší povodeň v historii města, trvalo to téměř čtyři dny. K zemním hrázím, železobetonovým stěnám a mobilním bariérám počítáme ještě bezpečnostní dveře ve stanicích metra a tlakové uzávěry v tunelech. Metro si vytvořilo oproti povodni v roce 2002 dokonce šedesáticentimetrovou rezervu,“ řekl Právu Petr Beran ředitel odboru krizového řízení magistrátu.

Pražané se už nemusejí povodní obávat

Ten také zdůraznil, že až budou vybudovány zábrany i v Chuchli, tak jediná místa, kam se může voda z koryta Vltavy vylít, jsou Lahovice a část Troji. „V Lahovicích bychom museli stavět devět metrů vysoké stěny, takže jsme raději nabídli výkup majitelům těch pár domků. A dole v Troji se jedná jen o oblast, kde je pár laviček. Žádní obyvatelé ani domy,“ dodal Beran.

Vedení města novým rozlivovým modelem chce svým obyvatelům ukázat, že se už následků ničivé povodně podobné té z roku 2002 nemusí bát. „Desetitisíce spoluobčanů z Karlína, Holešovic či Smíchova nyní nemusí trnout při každém déletrvajícím dešti a mohou klidně spát,“ prohlásil radní Radek Lohynský (ODS), který je odpovědný za městskou infrastrukturu.