Místopředsedkyně soc. dem. a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová na pondělní tiskové konferenci varovala před nárůstem korupce v ČR. „Rozhodli jsme se, že toto téma je třeba dlouhodobě vyřešit,“ uvedla Benešová s tím, že korupce dle průzkumů trápí občany více než nezaměstnanost. Kritizovala také, že se neřeší alarmující kauzy.

Stínový ministr spravedlnosti ČSSD Jiří Dienstbier varoval, že korupce ohrožuje důvěru občanů v demokracii. „Korupce rozkládá důvěru veřejnosti v demokratický systém jako takový,“ řekl stínový ministr. Korupce podle něj navíc odčerpáváním finančních prostředků ohrožuje i udržení sociálního státu.

Obnovení důvěry veřejnosti považuje za klíčové i Benešová. „Největší problém bude znovu získat důvěru a vzbudit elán, že bude v ČR spuštěn boj s korupcí, protože tomu nevěří nikdo z občanů a nevěří tomu ani orgány činné v trestním řízení. Jim se musí vyslat signál, že to je míněno vážně, a že to bude spuštěno. To je úkol pro budoucího premiéra,“ řekla pro sobotní Právo.

Program soc. dem. obsahuje také limity na volební kampaně, zprůhlednění financování politických stran, regulaci lobbingu, majetková přiznání, zavedení povinnosti politiků a veřejných činitelů prokazovat od určité částky zdroj svého nabytého majetku, zrušení anonymních akcií a zákon o státní službě.

Zákon o státní službě jako horký brambor
Zavedení zákona o státní službě bylo podmínkou vstupu ČR do EU v roce 2004. Zákon má posílit pozici apolitických státních úředníků a stanovit jasná pravidla jejich kariérního postupu tak, aby se posílila jejich nezávislost na vůli politiků, a zároveň se omezil systém trafik pro stoupence politických stran. ČR zákon přijala v roce 2002, ale všechny vlády vždy odkládaly termín jeho uvedení v platnost.