Návrh na zrušení ustanovení zákona o platu státních zástupců podal Obvodní soud pro Prahu 5, který obdržel žalobu jednoho z pracovníků Městského státního zastupitelství v Praze. Žalobce dostal za leden 2010 čistý plat 41 653 korun. Bez úsporných opatření by přitom měl nárok na 43 268 korun. Státní zástupce žádal zpětné dorovnání platu.

ÚS posuzoval tuto žalobu jako modelový případ i za další podobné žaloby, které byly kvůli snížení platů státních zástupců podány.

Státní zástupci uváděli, že snížení platů by mohlo ohrozit nezávislost státního zastupitelství i celé justice. Státní zástupci mají stejně jako soudci zásadně omezené možnosti dalšího přivýdělku, zároveň jim zákon zakazuje stávkovat či kolektivně vyjednávat o mzdách.

Podobné žalobě ze strany soudců přitom ÚS soud loni v záři vyhověl a soudci mohou žádat o dorovnání svých snížených mezd.