Závěrečnému hlasování předcházela rozsáhlá diskuse, v níž senátoři zvolení za opoziční strany kritizovali plánované navyšování věku odchodu do penze. Senátoři připomínali, že někteří lidé se s ohledem na náročnost svých profesí nemusí důchodu vůbec dožít.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) normu obhajoval a připomněl senátorům mimo jiné i zprávu EU, podle níž by Česká republika věk odchodu do důchodu měla zvyšovat ještě rychleji, než je plánováno. Zopakoval rovněž, že bez těchto opatření je systém neufinancovatelný. [celá zpráva]

Škromach oponoval, že se měl kabinet proti doporučení ohradit a následně přednesl komplexní pozměňovací návrh, s nímž se návrh vrátí do Sněmovny.

Původní návrh počítá mimo jiné s tím, že lidé narození příští rok půjdou do penze až v 73 letech. Navyšoval rovněž výši penzí pro ty, kteří do systému přispívali více.