„Chceme, aby pacient přesně věděl, na jakou péči má z hlediska veřejného zdravotního pojištění nárok a na co si legálně může připlatit,“ řekl v úterý Právu ministr zdravotnictví.

Na středeční jednání tzv. K9, které se má zabývat zdravotnictvím, chce Heger předložit návrh, aby rozdělení péče na standard a nadstandard udělali profesoři z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Oponenturu jim pak mají dělat zdravotní pojišťovny, pacientské organizace a stavovské komory.

„Rozsah standardní péče bude vlastně takový, jaký je dosud. Pouze asi na půl procenta péče umožníme lidem, aby si legálně připlatili,“ řekl Heger. Dodal, že „půjde o odlehčené sádry, implantáty kloubů, lepší oční čočky a operace na robotických systémech.“

Lékař má pacienta o placení informovat

Lékař bude mít za povinnost pacienta seznámit s tím, co je při jeho ošetření takzvaně na pojišťovnu, tedy kdy pacient neplatí nic, a na co si může připlatit. Pacient se pak svobodně rozhodne pro jednu z variant. V případě nadstandardu zaplatí rozdíl mezi péčí standardní a nadstandardní. „Zavádění variant nebude znamenat omezení péče. To, co připravujeme je jen zprůhlednění systému. Přinese to úspory, stabilitu a zamezí korupci,“ řekl Heger.

Na co by si mohli pacienti připlácet podle návrhu ministerstva
robotické operace
odlehčené sádry
lepší oční čočky
lepší klouby
Co dalšího se může objevit v diskusi politiků
 doprava
 vstup ke specialistovi bez doporučení
 lázně
 plomby a další zubní péče
 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Čtyři jmenované nadstandardy chce zahrnout ještě do malé novely zákona 48 o zdravotním pojištění, kterou už Sněmovna pustila do druhého čtení. V pozměňovacím návrhu chce pak tyto čtyři nadstandardy upřesnit. Heger předpokládá, že pokud zmíněnou novelu schválí Sněmovna, Senát a podepíše prezident, platila by od ledna příštího roku.

V červnu chce Heger dát vládě tři reformní zákony a v rámci nich i obecně definovat na co má pacient nárok ze zdravotního pojištění. Ten bude postaven na třech pilířích.

Základní pilíře standardu
časová dostupnoststanoví délku čekání na určité operace
geografická dostupnoststanoví dostupnost lékařské péče do určité vzdálenosti, kdy například praktický lékař bude muset být dostupný zhruba do 10 až 15 kilometrů, základní nemocniční péče v okrese a specializovaná v kraji
seznam výkonů s bodovými hodnotamiv něm bude stanoveno, je-li výkon plně či částečně hrazen ze zdravotního pojištění, tedy na co si pacient může připlatit

Tyto reformní kroky by vláda měla projednat začátkem června a koncem června Sněmovna. Pro pacienta se tedy nyní aktuálně vůbec nic nezmění.