Drtivá většina lidí by se v sousedství nepozastavila nad Slovákem. Někdejší spoluobčany vnímá pozitivně 88 procent dotázaných. Podobně pozitivně se lidé dívají i na Angličany (82 procent) či Francouze (81 procent).

Bez problémů vnímají lidé vesměs i  Poláky (77 procent), Američany (74 procent), Němce (rovněž 74 procent) či Židy (67 procent). Postoj k výše uvedeným národům je až na Američany (loni 83 procent) v posledních letech víceméně konstantní.

Stále pozitivněji naopak lidé hodnotí Volyňské či Kazašské Čechy, kteří se do vlasti vrátili v rámci repatriačních programů. Zatímco v roce 2010 by takovéto sousedy pozitivně hodnotilo 54 procent lidí, letos je to již 62 procent dotázaných.

Podíl pozitivních odpovědí na dotaz: Jak byste nesl(a), kdybyste měl(a) za souseda...?
 2005
2011
Slováka
92
88
Angličana
80
82
Francouze
77
81
Američana
76
74
Němce
66
74
Žida
64
67
Volyňského nebo Kazašského Čecha
52
62
Vietnamce
30
39
 Rusa41
38
 Čečence1821
 Roma1314
 Zdroj: STEM

Podobně se vyvíjí i vztah Čechů k  vietnamské menšině. Ještě loni jejich sousedství považovala za bezproblémové třetina lidí, letos jde již o 39 procent respondentů. Výraznější výkyv zaznamenal průzkum u vztahů k Rusům. Oproti loňským 46 procentům by si je letos přálo za sousedy pouze 38 procent lidí.

Nejhůře by lidé ve svém  sousedství vnímali Romy. Velmi dobře a bez problémů by je vnímalo 14 procent lidí. "Pro téměř třetinu lidí (30 %) je takové soužití zcela nepřijatelné," konstatoval průzkum.

Otevřeněji se k cizincům ve svém okolí staví pravicově orientovaní lidé, zatímco stoupenci levice a lidé s horším sociálním zázemím jsou spíše zdrženliví.