Z nich vyplývá, že magistrát využil takzvané jednací řízení bez uveřejnění. „Magistrát si vytipuje konkrétní firmu, kterou osloví, aby mu dala nabídku. Takový postup je ale možný jen ve velmi specifických případech,“ řekl k tomu Jakub Michálek z ČPS. Aby to magistrát mohl udělat, nechal si vyhotovit odborný posudek u právní kanceláře Abott Legal. V něm je však specifikace, tedy zdůvodnění, proč zakázku musí dostat konkrétní firma, doložena doslovnou kopií zdůvodnění, kterou magistrátu dodala firma Gordic.

Michálek řekl, že ČPS žádala magistrát o poskytnutí dokumentů k zakázce, ten se ale bránil tím, že by to stálo více jak pět tisíc korun a že je v podstatě ani vydat nemůže.

Strana informace o podivné zakázce získala od tzv. whistlblowera. Tak se označuje člověk, který má přístup k informacím ve státní správě a anonymně upozorňuje na nekalé praktiky.

Podobně podle ČPS magistrát postupoval i v případě zakázky na městský kamerový systém, který má pod sebe sjednotit kamery nyní používané například Technickou správou komunikací (TSK). Zakázka v hodnotě několika desítek miliónů korun byla opět zadána jedné firmě bez výběrového řízení. Podle předsedy ČPS Ivana Bartoše je už samotné vytvoření městského kamerového systému z hlediska soukromí občanů velmi sporné a ČPS se proti němu staví.

Magistrát: vše bylo podle zákona

Podle pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) projdou zakázky auditem, za jejichž výsledky ponese odpovědnost ředitel informatiky.

„Za veškeré kontroly stávajícího stavu bude odpovídat nový ředitel informatiky a očekávám od něj v co nejkratší době výsledky auditů, za které ponese osobní zodpovědnost. Zároveň připraví ředitel magistrátu systém nezávislých oponentních posudků na všechny nové zakázky v oblasti IT,“ řekl Právu pražský primátor Svoboda.

Magistrát současně sdělil  že obě zakázky, na něž ČPS upozornila, byly zadány řádně podle zákona. „Hlavní město učinilo za účelem zamezení jakýchkoli pochybností o transparentnosti zakázky tzv. dobrovolné oznámení o průhlednosti ex ante, což je úkon, kterým je zveřejněn záměr zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Proti němu bylo možno podat námitky v případě, že by některý dodavatel nespatřoval využití tohoto způsobu zadání v souladu se zákonem. Takové námitky však podány nebyly,“ uvádí vyjádření, které magistrát rozeslal médiím.

V něm je dále napsáno, že si podklady k zakázce na JES vyžádal Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a v současné době ji přezkoumává. Magistrát si žádného pochybení není vědom, ale pokud prý v současné době probíhající audit hospodaření zjistí nějaké pochybení, uvedou vše do pořádku.