Šéf společnosti Saab Czech Jindřich Špringl před několika dny prozradil, co všechno by mohl systém, který firma pro dopravní podnik v konsorciu s AŽD vyvíjí, umět.

"Naším cílem je rovněž zavést zde softwary na rozpoznání obličeje, aby bylo možné dohledat jednotlivé lidi. Když bude potřeba dohledat nějakého člověka, každý jedinec bude mít unikátní kód, který se bude dát dohledat: kudy procházel, kdy vstoupil, s kým se bavil," uvedl Špringl v rozhovoru pro server Aktuálně.

Už úvahy DPP o zavedení podobného systému ukazují na naprosté pohrdání základním lidským právem na ochranu soukromého životaHana Štěpánková, mluvčí ÚOOÚ

Mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)  Ilona Vysoudilová tvrdí, že ve smlouvě sice "konkrétní dovednosti systému" uvedeny nejsou, neboť se teprve připravuje první fáze jeho realizace, nicméně dodává, že v závěrečné fázi "dodavatel může a je schopen dodat systém rozpoznávání obličejů". To potvrdila i marketingová ředitelka Saab Czech Romana Nešporová s tím, že zatím jsou dotazy na systém předčasné.

Saab Czech i DPP svorně tvrdí, že systém bude odpovídat právním předpisům a bude konzultován s příslušnými úřady, nicméně mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková již nyní konstatovala, že "už úvahy DPP o zavedení podobného systému ukazují na naprosté pohrdání základním lidským právem na ochranu soukromého života".

„Ono sofistikované monitorování rozpoznávající tváře a vyhodnocující mimiku atd. zatím instalováno není. Což je dobře, protože by byl evidentně porušen zákon o ochraně osobních údajů. Nicméně jsem konsternován, překvapuje mě, ba až děsí lehkost, s jakou snad někdo předpokládá, že lze takto monitorovat každého člověka a fakticky tak brutálně útočí na svobodu každého jednotlivce, na jeho základní právo. V takových případech musí náš Úřad velmi nekompromisně zasahovat, a také, bude-li třeba, zasahovat bude,“ doplnil šéf ÚOOÚ Igor Němec.

Systém ohlásí vaše "divné chování"

Špringl již po podpisu smlouvy uvedl, že podobný systém je dlouhodobě nasazen na stockholmském letišti či "v nápravných zařízeních ve Švédsku a Austrálii".

V již zmiňovaném rozhovoru přiblížil i další funkce, které by mohl systém umět. "Až bude systém hotov, automaticky dispečerovi nahlásí divné chování. Dá se totiž naprogramovat, jak se standardní cestující chová," konstatoval Špringl, kterého takováto kontrola neděsí a argumentuje například snadným vyhledáním ztracených dětí.

Smlouva o vybudování systému byla podepsána loni v létě, přičemž projekt, jehož části podléhají podle DPP utajení, by měl být hotov do čtyř let.