"Vláda bude plnit své programové prohlášení," řekl Nečas. Ministr průmyslu Martin Kocourek (ODS) navrhuje, aby se po roce 2015 mohly těžební společnosti v severních Čechách dohodnout na případné těžbě uhlí za limity s majiteli dotčených pozemků. Premiér zdůraznil, že bez souhlasu majitelů pozemků by případná těžba beztak nebyla možná.

Soudům by se mohlo ulevit

Kabinet přijal novelu trestního řádu, kterou předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Novela má snížit počet obviněných, na něž je udělena vazba. Nově by měl o vazbě rozhodovat vždy pouze soudce po výslechu obviněného.

Pospíšil rovněž plánuje snížit počet eskort vězňů a využívat videokonference. Mohlo by též přibýt rozsudků bez písemného zdůvodnění, pokud se na tom obě strany sporu shodnou a vystačí si s ústním odůvodněním. Zkrácené řízení by nově mohlo být užíváno i pro trestné činy se sazbou do pěti let.  Nyní je tento instrument přípustný pro činy se sazbou do tří let.

Pospíšil rovněž navrhuje zrušit právo ministra spravedlnosti propustit odsouzeného z výkonu trestu na základě podání stížnosti pro porušení zákona. Nově by měl o stížnosti nejdříve rozhodnout soud.

Osnovy zůstanou nepovinné

Kabinet rovněž přijal novelu školského zákona. Oproti verzi předložené ministrem školství Josefem Dobešem (VV) však rozhodl, že osnovy budou pro učitele i nadále nepovinné a na střední školu budou moci žáci i nadále podávat tři přihlášky.

Novela by měla platit od nového školního roku. Mimo jiné zavádí šestileté funkční období ředitelů škol a usnadňuje zakládání firemních školek.

Vláda podle Nečase přerušila diskusi o koncepci rozvoje školství. Nejprve je prý třeba vyjasnit financování školského systému, především regionálního školství.