Poté, co posudek na práci primátora, který si zadala ČT, odhalil nelichotivé nedostatky v dokumentu, musel Gajdošík svůj post opustit a škola přislíbila zkontrolovat bakalářské práce za poslední dva roky.[celá zpráva]

„Nebudu do médií vůbec komentovat kauzu odvolaného prorektora ani pana primátora,“ byl nejdříve neústupný rektor školy Karel Zapletal. „Odvolání bylo součástí našich opatření,“ potvrdil nakonec pravdivost informace.

Sám Onderka jakékoli pochybení pro Právo už dříve kategoricky vyloučil. Podle posudku předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové ale neměla být práce připuštěna k obhajobě, neboť autor se dopustil chyb při citování, nedostatky byly i v odkazech na zdroje a literaturu a podle Dvořákové neměla práce ani požadovanou délku.

Redaktor ČT se ptá brněnských politiků na jejich diplomky

Škola zápasí o udržení akreditace

Pochybnosti při získání inženýrského titulu panují i v případě náměstkyně brněnského primátora pro školství Jany Bohuňovské (ODS). Ta studovala na Rašínově vysoké škole v Brně, a ačkoli oponentka její práce navrhovala, aby vůbec nebyla připuštěna k obhajobě, Bohuňovská přesto titul získala.

Škola za celou kauzou vidí snahu ji poškodit, neboť má nyní problémy s udržením akreditace pro magisterské studium.

„Vlastní obhajoby, jakož i celé závěrečné zkoušky se zúčastnil v souladu se zákonem o vysokých školách jmenovaný odborník z řad vysokoškolských profesorů, který jako člen komise neshledal žádné pochybení. Rašínova vysoká škola neuděluje tituly pouze za obhajobu závěrečných prací jako jedné z částí státní závěrečné zkoušky, ale za úspěšné několikaleté studium, bez něhož by nebylo lze ani závěr studia ukončit,“ napsala škola v prohlášení.

Řízení o odebrání akreditace s Rašínovou vysokou školou Právu potvrdila Kateřina Savičová z tiskového odboru ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Na základě požadavku školy se k tomu ale nebudeme blíže vyjadřovat,“ byla stručná s tím, že řízení se už chýlí ke konci.