Vzhledem k tomu, že řídil schůzi, nezbylo mu, než požádat vedle sedící místopředsedkyni komory Kateřinu Klasnovou (VV), aby si sedla na jeho místo a udělila mu slovo k přednesení návrhu na zpochybnění hlasování.

„Jestli mi to neumožníte, tak budu namydlený,“ obrátil se na kolegyni Zaorálek, čímž v sále vyvolal salvy smíchu. „Tak běžte, běžte,“ opáčila pobaveně Klasnová a pustila Zaorálka k řečnickému pultíku.

Zaorálek následně seznámil poslance se svou námitkou. „Mně se stalo, že jsem hlasoval ne a na sjetině je ano. A to teda ne,“ pokračoval v humorném duchu a požádal o přijetí námitky, které znamenalo opakování hlasování.

Námitku nakonec poslanci přijali, ačkoliv mezitím musela být vyhlášena krátká přestávka a opraveno hlasovací zařízení. Celá eskapáda se zpochybněním hlasování nakonec na výsledku nic nezměnila a diskutovanému tisku byly lhůty na projednání ve výborech zkráceny.