„Budeme usilovat o odpovědnou přípravu a přijetí nové podoby české ústavy, vycházející z dvacetiletých zkušeností s jejím uplatňováním tak, aby odpovídala nárokům budoucnosti,“ píše se v dokumentu Ideová východiska pro střednědobý program ČSSD, který má Právo k dispozici. Materiál předložil Zaorálek na sobotním jednání ústředního výkonného výboru.

Místopředseda soc. dem. v pondělí na dotaz Práva uvedl, že jeho straně nejde o radikální změny ústavy přijaté na konci roku 1992 nebo o snahu sepsat zcela nový text. Podle Zaorálka jde o hledání způsobu, jak posílit přímou demokracii, např. zavedením institutu obecného referenda.

Přímá volba prezidenta

Námětem je úprava volby ústavních soudců, které nyní na návrh prezidenta vybírá pouze Senát. Vyjasnit by se měly podle Zaorálka i vztahy mezi horní a dolní komorou parlamentu, kdy chybí „stykový“ zákon.

Za prubířský kámen snah o novou podobu ústavy považuje místopředseda soc. dem. zavedení přímé volby prezidenta. Tu oranžoví podporují a prosazují v této souvislosti úpravu pravomocí hlavy státu. Zaorálek jmenoval jako příklad změnu ústavy, kdy by prezident nově potřeboval při jmenování členů Bankovní rady ČNB spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády.

Místopředseda ČSSD ale doplnil, že je v každém případě nutné vést veřejnou a odbornou debatu o ústavě. „Bylo by žádoucí se ústavě věnovat dále,“ míní.

Je prý možné zvážit vytvoření příslušné komise, která by se problémem zabývala.