Svatý Valentýn byl kněz, který ve 3. století tajně oddával zamilované, v křesťanské tradici je chápán jako patron mládeže a šťastného sňatku.

O existenci ostatku sv. Valentýna na Vyšehradě se dlouho nevědělo. Jak napsal mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora na arcidiecézním webu, ostatek se objevil úplně náhodou až v roce 2002 při prohlídce starého depozitáře kapituly. Nikdo zpočátku nevěděl, co jeden ze čtyř nalezených zaprášených barokních relikviářů skrývá. Restaurátoři pak v jednom z nich našli téměř celou lopatku a proužek papíru s nápisem "Sv. Valentin".

"Jak a kdy se relikvie na Vyšehrad dostala, už asi nikdo nezjistí, je však docela možné, že ji pro PrahuItálie získal již císař Karel IV.," uvedl Pištora.

Valentýnská Pouť snoubenců se konala třetím rokem, účastnilo se jí do 20 párů. Součástí pouti je takzvaná rekolekce, tedy duchovní obnova nebo duchovní cvičení snoubenců. Duchovní vedení snoubencům poskytne děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a vyšehradský kanovník Prokop Brož. Pouť snoubenců časově předchází Národnímu týdnu manželství, který se koná po neděli. Letos mu dal záštitu premiér Petr Nečas.

Sv. Valentýn
Křesťanský kněz v Římě pravděpodobně za panování císaře Klaudia II. Gothica (268-270). Podle císařova názoru ženatí muži v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní, proto budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentýn však zamilované tajně oddával. Císař ho nechal 14. února 269 popravit. Známý je i sv. Valentýn z Terni, biskup, který žil rovněž ve 3. století. Někteří badatelé jej ztotožňují se sv. Valentýnem Římským.