Auditoři odhalili, že zakázky na dodání potravin určených pro tisíce strávníků z řad resortních zaměstnanců i policistů a hasičů společnost PEGAS, spol. s r.o., a výrobce uzenin Miloš Křeček – KK měli získat bez řádného tendru a navíc za ceny, které si prý sami určovali a ještě je průběžně navyšovali.

„Už ty prvotní informace se jeví natolik závažné, že zde přistoupíme k podání trestního oznámení, ale učiníme tak až po doplnění dalších informací přímo od Zařízení služeb MV,“ sdělil ve středu Právu Johnův náměstek Michal Moroz.

Nynější ředitel zařízení služeb Tomáš Homola uvedl, že v nejbližší době všechny dodávky pozastaví a nákup potravin pro vnitro bude nově řešit pomocí tzv. elektronických tržišť.

Dobře informovaný zdroj pak Právu ještě řekl, že u těchto zakázek chybí dokumentace. „Takže teď dohledáváme, zda to bylo bez výběrového řízení nebo tam je skutečně takový bordel. Pravděpodobně tam ale nebyla žádná soutěž, takže oni to objednávali a nakupovali, jak se jim zachtělo,“ podotkl zdroj.

Využívali subdodavatele

Podle auditu firma PEGAS vyfakturovala jen za rok 2009 3,8 miliónu korun, loni to bylo 3,2 miliónu, tedy dohromady zhruba sedm miliónů korun.

„Na dodávky nebyla vypsána veřejná zakázka, je zde podezření na porušení pokynu ředitele i na neefektivní vynakládání prostředků,“ napsali ve své zprávě auditoři.

Upozornili také na to, že zvyšující se ceny masa měly být vždy následně schváleny vedením zařízení služeb. Auditoři doporučili, aby se prověřilo, zda s tím tehdejší představitelé této příspěvkové organizace skutečně souhlasili.
Firma Miloš Křeček – KK také měla získat lukrativní zakázku bez výběrového řízení, přičemž si vyfakturovala částky, podle kterých by měl veřejný tendr proběhnout.

Jen v roce 2008 to bylo téměř 3,9 miliónu korun, o rok později 2,4 miliónu a loni 1,4 miliónu, celkem tedy přes 7,5 miliónu korun. I zde auditoři upozorňují na možnou nehospodárnost zařízení služeb a také v tomto případě jsou ve smlouvě klauzule, podle nichž ceny zboží prakticky libovolně určuje dodavatel.

Auditoři se prý navíc od zaměstnanců zařízení služeb dozvěděli, že firma KK není schopná dodávat dostatečné množství zboží, a využívá proto subdodavatele. To samozřejmě zvyšuje ceny samotných dodávek. Jedna ze zaměstnankyň dokonce auditorům řekla, že jí bylo zabráněno oslovit přímo subdodavatele a tím snížit náklady.

Auditoři také nastínili podezření, že v některých kantýnách vnitra zavedli nařízení, že budou odebírat zboží jen od firmy Miloš Křeček – KK. „Toto může indikovat, že se jedná o preferovaného dodavatele,“ konstatovali auditoři.

„To bylo a velmi rychle to skončí. V tuto chvíli všechno zastavíme a budeme ty činnosti v rámci interního auditu prověřovat. Pokud se ukáže, že to tak je, tak z toho samozřejmě budu vyvozovat personální důsledky konkrétních odpovědných osob,“ reagoval na to Homola.

V rámci restrukturalizace už zřídil odbor centrálního nákupu, který prý během krátké doby převezme všechny kompetence týkající se dodávek zboží pro vnitro.