Počítá s tím věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci, který chystá ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) a který by měl v polovině příštího roku dorazit do Poslanecké sněmovny.

Pospíšil chce novým zákonem spojit příjemné s užitečným. V rámci úsporných opatření se totiž chystá v příštím roce snížit advokátům tarify za zastupování klientů přidělených soudem, tzv. ex offo. Proto hledá cestu, jak mezi advokáty nepříliš populární práci rozdělit mladším čekatelům na uplatnění v nejžádanějších právnických profesích. Jejich služby pro nemajetné by ale měl odborně zaštiťovat někdo, kdo už má advokátské nebo soudní zkoušky za sebou.

Žadatelé mají doložit své poměry

Lidé žádající o bezplatnou právní pomoc by museli prokazovat svoje majetkové poměry, do jaké míry, o tom ještě ministerstvo nemá konkrétní představu.

Jednou ze zvažovaných variant je, že pro časově omezenou pomoc na bázi poradenství by uchazeči předkládali například doklad o příjmu za posledních několik měsíců nebo prokazovali nezaměstnanost.

U složitějších případů, kde by žadatelé potřebovali zastupovat před soudem, by prokazování podmínek bylo složitější. „Nechceme někoho nutit, aby kvůli tomu, že získá právní pomoc, přinášel balík daňových přiznání a jiné dokumenty,“ uvedl Pospíšil.

Poskytovatelé právní pomoci by se podle věcného záměru zákona museli zaregistrovat do jedné databáze. Pro koncipienty by bylo zařazení do ní povinné, zato advokáti by se zapisovali jen na vlastní žádost.

Závazku by se koncipient vyhnul pouze v případě, že v okolí svého bydliště nesežene advokáta, který by jej kontroloval. Jakým způsobem by si lidé právníky vybírali, také zatím není jasné.

Bezplatná konzultace u advokátní komory

Dnes je praxe taková, že v trestních věcech právo na obhajobu přiznává automaticky zákon a obhájce přiděluje soud. O přidělení právního zástupce v civilních věcech rozhodují soudy na základě prohlášení žadatele o jeho majetkových poměrech.

Podle mluvčího Obvodního soudu pro Prahu 8 Martina Slováčka se také běžně prověřují dostupné evidence, jako je registr motorových vozidel nebo katastr nemovitostí. Pokud se v průběhu soudního řízení zjistí, že dotyčný neuvedl pravdu o svých majetkových poměrech, může mu soudce osvobození od soudních poplatků a bezplatného právního zástupce odejmout.

Každý člověk v potížích dnes také může využít bezplatného právní poradenství, které poskytuje ve svých krajských pobočkách Česká advokátní komora formou patnáctiminutové konzultace s advokátem. V tomto případě nemusí nic dokládat.
U komory je také možné požádat o bezplatné právní zastoupení, a to i když klient nepochodil se svou žádostí u soudu.

V takovém případě musí vyplnit Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech. Jeho součástí jsou i údaje o průměrném měsíčním příjmu, dávkách sociální podpory, hodnotě nemovitého majetku a také výdajích včetně hypoték, půjček nebo vypláceném výživném.