Tyto šokující informace Právu ve čtvrtek sdělil Michael Vít, hlavní hygienik České republiky. Poprvé tak poodkryl výsledky národního průzkumu těchto infekcí, který byl na JIP uskutečněn loni.

„Nemoci spojené s poskytnutím zdravotní péče, kterým se odborně říká nozokomiální infekce, není jen problém ČR, ale veškerého zdravotnictví na světě,“ řekl Vít. Dodal, že v ČR se tyto infekce sledují od 80. let a v průměru se v nemocnicích ročně nakazí 7 až 12 % pacientů. Protože v ČR jsou ročně hospitalizovány 2,2 milióny pacientů, nákaza se týká 154 000 až 240 000 lidí.

„Naposledy jsme se zaměřili na oddělení jednotek intenzivní péče s plicní ventilací a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Do studie se přihlásilo sto nemocnic. Nyní už jsou výsledky. Nákaza spojená s péčí v těchto odděleních byla ve 22 procentech případů. To znamená, že 22 lidí ze sta se nakazilo nějakou infekcí,“ řekl Vít. Nejčastěji šlo o zápaly plic, dále infekce močového systému, které souvisely s cévkováním pacientů a hnisání operačních ran,“ informoval Vít.

ČR ale na tom není ještě tak špatně. Například ve Švýcarsku se na těchto odděleních nakazí 25 % pacientů, v Itálii 26 % a v Řecku 30 %. „Nevybočujeme tedy z evropského průměru,“ tvrdí Vít.

Příčina: špatná hygiena

Příčiny infekcí, které pacienti získají v nemocnicích, jsou různé. Za tu hlavní Vít označil špatné mytí rukou zdravotního personálu, nedostatečná hygiena, a to i přesto, že se zdravotníci snaží, opakované použití některých zdravotních pomůcek, ale i rozvoj diagnostických metod, při kterých se do těla pacientů zavádějí různé hadičky a přístroje.

„V důsledku toho se pacienti nakazí a jejich pobyt v nemocnici se prodlouží. Tím vznikají ekonomické ztráty, které jdou do desítek miliónů korun,“ uvedl Vít.

Renata Podstatová, předsedkyně Společnosti prevence nozokomiálních nákaz tvrdí, že tyto infekce prodlužují pobyt pacienta v nemocnici o mnoho dní. „Nozokomiální infekce představují nejzávažnější a nejdražší epidemiologický problém civilizovaných zemí. Bohužel na rozdíl od většiny z nich je ale v ČR dlouhodobě ignorován, a to na úrovni celého zdravotnického systému,“ tvrdí Podstatová.

Vít ale s jejím názorem nesouhlasí. Důkazem podle něj je i další připravovaná studie, která nastartuje už v příštím roce. V 50 českých nemocnicích průřezově ve všech odděleních se tyto infekce budou sledovat a ČR na základě doporučení Evropské unie už také přijala národní akční plán v boji s těmito nákazami. Nemocnice musí hlavně zpřísnit veškerá hygienická opatření na každém oddělení, operačním sále i na pokojích pacientů.

V Brně dají na prevenci čtyři milióny

Brněnský Masarykův onkologický ústav dostal z evropských fondů čtyři milióny korun na projekt s názvem Prevence nozokomiálních infekcí. Soustřeďuje se na tři oblasti: bezpečné zacházení s endoskopickými přístroji, likvidaci biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek a rychlý záchyt a analýzu multirezistenčních kmenů odolných vůči antibiotikům.

„Součástí projektu je i správná dezinfekce rukou zdravotnického personálu. Proto v nemocnici jsou rozmístěny i na chodbách přístroje umožňující každému ruce dezinfikovat,“ řekl Právu ředitel ústavu profesor Jiří Vorlíček.

„Infekce v souvislosti s poskytnutím péče asi nikdy nevymizí. Ale je třeba je omezit na minimum důslednou hygienou a rychlejším používáním jednorázových pomůcek včetně operačního krytí a oblečení,“ tvrdí Vít s tím, že ministerstvo na prevenci těchto nákaz bude důsledně dbát.