Místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Šeich (ODS), který je zpravodajem kapitoly MZV, v úterý Právu sdělil, že poslance bude zajímat celá struktura rozpočtu ministerstva. „Budeme se ptát, proč se třeba MZV rozhodlo jít cestou propouštění kvůli zachování současné hladiny platů a cestou rušení některých zastupitelských úřadů,“ řekl Právu.

Podle něj je třeba prozkoumat střednědobou a dlouhodobou strategii. „Otázka je, jestli se neopraví například budova v Moldávii a my se pak následně rozhodneme takový úřad uzavřít,“ dodal.

Šeich uvedl, že rekonstrukční práce jsou v příštím roce minimální a že výbor má tedy dost času, aby usiloval o změny od roku 2012, kdy mají investice na stavební úpravy začít podle plánů ministerstva růst.

Proti investicím se ohradil stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a označil je za skandální. Podle něj ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) „obelhal veřejnost i prezidenta Klause“ tvrzením, že k rušení českých ambasád dochází kvůli škrtům v rozpočtu.

Černín: v roce 2011 utratíme 70 miliónů

Úřad Karla Schwarzenberga se včera prostřednictvím mluvčího Víta Koláře proti informacím Práva o chystaných rekonstrukcích ohradil s tím, že v roce 2011 celková výše prostředků na stavební investice je 70 miliónů.

Podle Koláře Právo zaměnilo dlouhodobé investice s ročním rozpočtem. Černínský palác se při tom odvolává na dlouhodobý plán ISPROFIN až do roku 2014 vypracovaný v letech 2008 a 2009. MZV argumentuje tím, že alokace zdrojů na rok 2012 a později musí schválit Sněmovna. To však Právo nijak nezpochybnilo.

Tento dlouhodobý plán je – pod názvem Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) – převzat do kapitoly MZV v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011, který vláda Sněmovně předložila.

Ministerstvo přitom mylně interpretovalo článek v Právu, který informoval o investicích nejen v příštím roce, ale i o plánech do budoucna. Právo totiž doslova napsalo, že „rok 2011 bude znamenat pozvolný rozjezd, výdaje strmě narostou v roce 2012 a v dalších letech“.

MZV v úterý uvedlo, v rozporu s čísly a výhledem, který obdrželi poslanci, že už nepočítá s přestavbou ambasády v moldavském Kišiněvě za 80 miliónů, jelikož „veškeré práce byly zastaveny a probíhá přehodnocování investičního záměru“.

Rozhodnutí o tom muselo zřejmě padnout až po odeslání návrhu zákona do Sněmovny, tedy po 24. září 2010. Tím pádem by o tom mělo MZV poslance informovat dodatečně dnes, jelikož písemný dokument, který dostali na stůl, plán na přestavbu kišiněvské ambasády obsahuje. Stejně tak by poslanci měli dostat vysvětlení, proč dokument obsahuje i miliónové položky na rekonstrukce velvyslanectví v Sofii či Santiagu de Chile.

Právo v souladu se stanoviskem MZV napsalo, že se počítá například s částkou 98 miliónů korun na rekonstrukci ambasády v Londýně, neboť je v havarijním stavu.

...a v dalších letech až půl miliardy

Úřad dále upřesnil, že pod položkou „rekonstrukce bytů 1, 2, 3“ v Moskvě, vedle níž je částka 38,2 miliónu korun, je ve skutečnosti rekonstrukce komplexu tří vchodů s 64 byty s celkovými náklady 95 miliónů.

MZV v dlouhodobém plánu počítá s částkou 580 miliónů na rekonstrukci Černínského paláce. Příští rok se bude investovat 7 miliónů do oprav, 600 tisíc z toho na klimatizaci archiválií a 1,2 miliónu na opravu elektroinstalace.

Nicméně dokument, který má Sněmovna schvalovat, na rok 2011 počítá se šesti milióny, o rok později by to mělo být 58 miliónů a v roce 2013 už 105 miliónů a v následujících letech se počítá s investicí přes 409 miliónů.

Konečně předprojektová a projektová příprava pro novou budovu velvyslanectví ve Washingtonu má v dokumentu vyčleněno celkem 36 miliónů, z toho na rok 2011 MZV vyčlenilo na studii jeden milión Kč, proti v dokumentu uváděným dvěma miliónům.