Na základě kompromisního pozměňovacího návrhu se Sněmovna shodla, že v občankách mohou zůstat i údaje o rodinném stavu i místu bydliště, ale občané budou mít možnost se rozhodnout, zda je tam chtějí uvádět či nikoliv.

Ministerstvo původně navrhovalo, aby některé údaje z občanek zcela zmizely. Rodinný stav s koncem příštího roku, místo bydliště od roku 2017 a rodné číslo s rokem 2020. Státní úřady budou mít k potřebným údajům přístup skrze základní registry.

Kritici novely se obávali, že automatická absence těchto údajů ztíží lidem prokazování v některých situacích zejména soukromého charakteru.

Pro zákon hlasovalo 100 zákonodárců ze 154 přítomných.