Pevně je o potřebnosti odborů přesvědčena třetina lidí (32 procent), dalších 43 procent české veřejnosti se přiklání k tomuto názoru s výhradami. Čtvrtina lidí má o potřebnosti odborů větší či menší pochybnosti.

Odbory považují za prospěšné především lidé s nižším vzděláním. U respondentů s vyučením bez maturity je podpora odborů na 80 procentech. Podobně kladně odbory hodnotí i důchodci, nezaměstnaní a lidé pracující ve veřejném sektoru.

Jsou podle Vás odbory v našem státě potřebné a užitečné (v %)
Určitě ano
32
Spíše ano43
Spíše ne
18
Určitě ne
7
Zdroj: STEM

Jednoznačně nejskeptičtěji se k potřebnosti a užitečnosti odborů vyjadřují podnikatelé a živnostníci, i když i u nich názor, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné, převažuje (zastává ho 57 procent z nich)," připomíná průzkum.

V dlouhodobém srovnání se podpora odborů drží v ČR na vysoké úrovni. Před osmi lety je za potřebné a prospěšné označilo 70 procent Čechů.