„Celkem došlo do té doby 82 návrhů, z nichž 80 bylo platných,“ informoval Právo Vilém Knoll, předseda Akademického senátu Fakulty právnické (FPR).

Nejvíce jich posbíral  - plných 67 - od počátku také nejžhavější kandidát, stávající první proděkan Karel Eliáš. Po čtyřech návrzích došlo na Přemysla Rabana, který dříve na fakultě působil, a Květoslava Růžičku, v současné době pedagoga fakulty.

Další tři návrhy byly pro Tomáše Loudu, vedoucího katedry veřejné správy FPR. Po jednom pak pro studenta fakulty Lukáše Valeše, který pedagogicky působí na jiných fakultách a pražského advokáta Karla Hrádelu, který už jednou boj o děkanské křeslo prohrál. Loni v listopadu ho porazil nynější ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Ten na post děkana rezignoval letos 8. srpna a od počátku za svého nástupce prosazuje Eliáše. Osmnáctičlenný akademický senát, v němž mají dvě třetiny učitelé a jednu studenti, bude nového děkana volit 13. října.

Na post rektora univerzity dva kandidáti

Západočeská univerzita stojí také před volbou nového rektora. Do páteční uzávěrky ve 12 hodin evidovalo vedení akademického senátu ZČU dva kandidáty na tento post.

Jsou jimi současná děkanka Fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová a ředitel Výzkumného centra Nové technologie při ZČU Miroslav Holeček.

Podle informací tajemníka senátu Lukáše Bartoně bude oficiální informace o kandidátech potvrzena v pondělí, kdy se sejdou ještě předseda, místopředsedkyně a tajemník senátu a nominace prověří.

Volba kandidáta na místo rektora proběhne podle plánu 3. listopadu ve 14:30 hodin a toho pak jmenuje na příští čtyři roky prezident. Ve funkci vymění současného rektora Josefa Průšu od 1. března 2011.