Právě kontroverzní testy spolehlivosti jsou jednou z nejdůležitějších součástí strategie, jak přesně by měly vypadat, zatím ale není jasné. Jejich podobu chce ještě John ladit mimo jiné se svým poradním sborem pro boj s korupcí, jenž vede kandidátka VV na pražskou primátorku Markéta Reedová.

V současné době jsou testy spolehlivosti prováděny pracovníky Inspekce policie, kteří v simulovaných situacích testují, jak se policisté zachovají. Nabízet úplatek však nesmějí. Pokud prověřovaní příslušníci neprojdou, přijdou o práci.

Trestněprávní odpovědnost nemají. Je otázka, jakým způsobem budou takové testy použitelné pro veřejné prostředí mimo bezpečnostní sbor.

 

Vrátíme se k některým návrhům a opatřením, které už dříve fungovaly, a ukázalo se, že dobře. Radek John

 

„Legislativní návrh pro vládu se každopádně připravuje. Budou v něm zohledněny zkušenosti Inspekce policie, která testy spolehlivosti provádí již několik měsíců v řadách policie,“ řekl k tomu Právu John.

Zároveň ovšem připustil, že záměr na plošné testování spolehlivosti státních úředníků a politiků může zkrachovat v souvislosti s masivními škrty a úsporami, které v současné době představuje nová vláda.

„Pracujeme s inspekcí a vidíme, jak se ty testy provádějí, ale také bohužel vidíme, kolik stojí. Je to velmi drahá investice, jeden test vychází na desítky tisíc korun. Vláda bude muset říci, jestli je tedy skutečně tou vládou boje proti korupci nebo není,“ poznamenal k tomu John s tím, že očekává podporu od ministra financí i premiéra.

John také oznámil, že do budoucna vznikne ombudsman policie a v nejbližší budoucnosti chce, aby hlasování kabinetu o veřejných zakázkách nebylo anonymní, ale jmenovité. Ke stejnému modelu by měly následně dospět i další samosprávy.

John: Policisté se ptají, co nesmějí

Nový šéf resortu vnitra chce také podle svých slov zrevidovat některé kroky předchozích vlád.

„Vrátíme se k některým návrhům a opatřením, které už dříve fungovaly, a ukázalo se, že dobře, ale přesto byly politiky v minulém volebním období zrušeny,“ uvedl John.

Policie by tak mohla např. začít znovu využívat odposlechy v úplatkářských kauzách, což zamezila poslední novela trestního řádu výrazným zpřísněním kritérií pro nasazení odposlechů.

„Návrh, který bude napravovat chyby, které vznikly v minulém volebním období a kterými se zkomplikovalo vyšetřování korupčních kauz, bude v první vlně legislativních opatření, jež budou předložena vládě,“ řekl Právu John s tím, že první body jeho strategie boje proti korupci by měl kabinet dostat na stůl v horizontu dvou měsíců.

Mezi opatření uvnitř resortu patří podle Johna plánovaná „výrazná finanční a systémová podpora“ současné protikorupční policie, která vyšetřuje ty nejzávažnější úplatkářské a hospodářské kauzy.

„Jednám s těmi policisty a je to pro mě legrační, oni se mě ptají, co tedy nemůžou dělat. Já jim říkám, že můžou dělat všechno. Oni jsou zkrátka zvyklí, že některé věci dělat nesměli. Policie tady byla zvyklá na politické zásahy a takhle už fungovat nebude,“ konstatoval John.

Ministerstvo pod jeho vedením také připravilo a představilo nový manuál pro policisty i občany, jak se mají v souvislosti s úplatkářskými případy chovat.

„Když přijde člověk na policii s tím, že mu byl nabízen úplatek, na řadě míst republiky se stane, že ho pošlou domů, protože se to prý stejně nedá vyšetřit,“ řekl John a doplnil, že příručka přesně vymezí, jak mají policisté v takových případech postupovat. „Naproti tomu bude manuál pro občany, kde se dozvědí, kam mají jít a co mohou od policie očekávat,“ vysvětlil John.

Jako další bod chce ministerstvo využít institut předstíraného převodu majetku, při němž občan může "naoko" akceptovat žádost o úplatek a zároveň o tom informovat policii.

Co chystá John proti korupci:
– testy spolehlivosti
– návrat k odposlechům u úplatkářství
– silnější protikorupční policie
– ministerstvo vnitra příkladem: nejtransparentnější úřad
– průhledné veřejné zakázky
– posílení institutu spolupracujícího obviněného (korunní svědek)
– manuály pro policii i občany