Poslední referendum, které skončilo 25. července, mělo ještě druhou část, kterou byla otázka, zda by chodec měl být před vstupem na přechod povinen rukou upozornit řidiče, že chce vozovku přejít. Véčkaři se jen těsně vyjádřili pro - s pravidlem souhlasilo 50,6 procent hlasujících, 46,4 procenta příznivců strany bylo proti.

VV ve svém systému přímé demokracie používají dvě formy internetového hlasování - zatímco ankety mají pouze informační charakter, referenda by měla pro stranu být závazná při dalším programovém směřování. Poslanci VV by tedy zřejmě ve Sněmovně nezvedli ruku pro kroky, které by vedly ke zrušení KSČM.

Širší vedení strany, tzv. Rada VV má však podle stanov „právo vetovat takové výsledky hlasování registrovaných příznivců, které by byly v rozporu se stanovami strany, jejím etickým kodexem nebo zákony ČR nebo které by poškozovaly dobré jméno strany.“ Tento mechanismus však VV dosud neuplatnily.

V současnosti až do konce srpna probíhá na webu VV další referendum, tentokrát o trestnosti držení malého množství marihuany.

Strana má v současnosti zhruba dvacet tisíc registrovaných příznivců. Každému z nich VV zaslala na domovskou adresu dopis s unikátním kódem, pomocí kterého se véčkař do systému přihlásí. Identitu svých sympatizantů si strana ověřuje zavoláním na mobilní telefon, případně kontaktem pomocí e-mailu. Na jeden kód se může přihlásit a volit pouze jediný člověk.