„Situaci ve spolupráci s našimi spolupracovníky v jednotlivých pobočkách Diecézní charity ostravsko-opavské průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme. Jsme připraveni pomoci obětem těchto povodní s odstraňováním následků této nelehké situace. Pro zajištění bezprostřední pomoci jsme uvolnili finanční prostředky ve výši půl miliónu," řekl Curylo.

Na pomoc postiženým povodněmi charita také dá k dispozici své sbírkové konto. Lidé mohou podle něj příspěvky posílat na účet číslo 501 500 3434/5500, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo 333.

Lze využít také formu dárcovských SMS, a to zasláním textové zprávy ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní cislo 87 777. Cena jedné textové zprávy je 30 korun.