Ukazují to volební programy, prohlášení či výzvy, které mají strany na svých webových stránkách. Zrušení Akademie navrhuje ODS, vědu chce přesunout na výzkumné univerzity a speciální pracoviště, která by vznikla transformací Akademie věd. ČSSD by činnost AV omezila.

Hospodářská recese nesmí podle ČSSD negativně ovlivnit veřejné výdaje na výzkum a vývoj. "Sociální demokracie se distancuje od modelu financování vědy, který zásadně omezuje činnost Akademie věd ČR," uvádí podle průzkumů nejsilnější strana ve svém volebním programu. Vláda totiž loni v červnu rozhodla na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace o snížení subvence akademií v letošním roce. S jejich značnou redukcí zhruba na polovinu počítá i výhled na příští léta. Vědci to považují za likvidační krok.

ODS chce naopak usilovat o to, aby se většina základního výzkumu odehrávala na univerzitách v těsném souladu s výchovou studentů. Statut výzkumných univerzit má být založen na vědeckých výsledcích a na schopnosti získávat prostředky na výzkum z grantových zdrojů, a to i v zahraničí. Firmy chtějí motivovat k podpoře výzkumu, vývoje a inovací a to především ve spolupráci s veřejnými výzkumnými institucemi a univerzitami.

Vedle univerzit a firemního výzkumu by měla podle ODS existovat soustava specializovaných veřejných výzkumných institucí podle německého vzoru. Jako příklad uvádějí institut Maxe Plancka, pojmenovaný po významném německém fyzikovi, zakladateli kvantové teorie. Tato specializovaná pracoviště by byla bez "rozsáhlé centrální byrokracie" a transformovala by se z části nynější Akademie věd a resortních výzkumných ústavů.

TOP O9 chce podle zkušeností ze zahraničí zvýšit efektivitu výzkumu a vývoje koncentrací všech jeho agend, včetně vysokého školství, pod jednoho správce. Za efektivní proto považuje vznik ministerstva, které by spravovalo záležitosti vědy, výzkumu a vysokých škol.

KSČM chce dát na vědu až 110 miliard 

Větší přehled o státním financování vědy požadují lidovci. Stejně jako ODS soudí, že k němu přispěje Technologická agentura ČR, která bude přidělovat peníze formou grantů. Lidovci si ale také přejí, podobně jako sociální demokraté, uchování Akademie věd. "Budeme podporovat spolupráci vysokých škol s Akademií věd na základním i aplikovaném výzkumu," slibují voličům.

Zvyšování investic do vědy a vzdělání požadují zelení. "Chceme zvýšit investice do vzdělávání a vědy, a to i přes rozpočtová omezení v jiných oblastech," uvádějí.

Komunisté své představy o výdajích na vědu jako jediní vyčíslili. Slibují vyčlenit na vědu a výzkum propojený s ekonomikou až tři procenta HDP do roku 2011, což znamená až 110 miliard ročně. Podporu slibují vysokým školám, Akademii věd i soukromým vědeckým institucím. Nyní se roční podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu pohybuje kolem 25 miliard korun.