„Její uzavření ale žádné velké problémy nezpůsobí, jde totiž o boční komunikaci na břehu. Lidé z Dolního Žlebu mohou k dopravě do Děčína využít vlak,“ doplnil mluvčí.

Na dolním toku Labe povodeň zatím není. V současné chvíli výška hladiny řeky v Ústí nad Labem dosahuje 431 centimetru, což je 19 centimetrů pod prvním povodňovým stupněm. Nejvíce vody řekou protékalo v neděli ráno, hladina tehdy dosáhla 443 centimetrů. Labe od té doby pomalu klesá.

Větší komplikace způsobuje až výška hladiny přes 560 centimetrů, při které je nutné uzavřít silnici pod ústeckým mostem Edvarda Beneše. Komunikace se v současnosti opravuje, součástí rekonstrukce je i stavba protipovodňové hráze, která bude silnici chránit.

Klidná je i zatím situace na Ohři a místních tocích v Ústeckém kraji. Podle portálu Povodí Ohře, které se o toky stará, na žádném místě povodeň v současnosti není.