I když většina lidí tyto hodnoty preferuje, realita nakonec bývá jiná. Česko patří mezi země s největší rozvodovostí v Evropě a stále více rodin má nakonec jen jedno dítě.

Například podle studie Proč chceme děti – hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice sociologa Petra Pakosty, devadesát procent budoucích rodičů souhlasí s tím, že je třeba před rozhodnutím mít děti zvážit všechny obtíže a těžkosti, které toto rozhodnutí s sebou přinese. Čtyři pětiny dotázaných si ve studii Sociologického ústavu AV byli vědomi toho, že děti člověka určitým způsobem omezují, že si již nemůže dělat, co by chtěl.

Životní realita vše mění

Určitý rozpor mezi deklarovanými postoji a skutečným chováním občanů podporuje čísly i Český statistický úřad. I když počet rodin s dvěma dětmi sice stále převažuje (707 tisíc rodin), postupně se zvyšuje počet rodin, které mají nakonec jen jedno dítě (v současnosti 501 tisíc rodin).

Počet rodin se třemi a více dětmi je řadu let poměrně stabilní a pohybuje se kolem 115 tisíc rodin.
Podle sociologů nejsou příčiny toho, že nakonec rodiny mají jen jedno dítě nebo dokonce žádné, jen čistě biologické ( málo početné ročníky populace), nebo čistě hospodářské a sociální ( přítomnost či absence prorodinných politik, výše mateřské či nákladů na dítě, potřeba vytvořit velkou rodinu pro zajištění vlastního stáří).

Náklady na dítě jdou do miliónů

Současní Češi a Češky se rozhodují, zda mít a kolik dětí nejen pod tlakem biologických hodin či tlakem okolí, že se tak mají chovat, ale i podle očekávané ekonomické situace.
Náklady na dítě (sečteme-li náklady na stravu, oblečení, vzdělání) překračují od narození do dospělosti milión korun, u vysokoškoláků se spíše blíží dvoumiliónové hranici.

Podle posledního oficiálního průzkumu Českého statistického úřadu z roku 2003 roční náklady na jedno dítě v průměru představují téměř 90 tisíc korun, na dvě děti asi 150 tisíc. Nutno zdůraznit, že se jedná o průměry, protože například školné na vybraných elitních školách je často vyšší než průměrné roční náklady na výživu a oblečení jednoho dítěte.

Svateb ubývá

Potřeba najít dobrého partnera je snem většiny Čechů a Češek. Soudě podle počtu rozvodů, v jejichž počtu patříme k nejčastěji se rozvádějícím národům v Evropě, se to ale příliš nedaří.
I to je možná důvodem, proč potřeba mít dobrého partnera v českém pojetí vůbec podle průzkumu CVVM neznamená či není synonymem pojmů vdát či oženit se, čili že v české populaci stoupá počet párů, kteří spolu žijí bez oficiálního oddacího listu a mají spolu i děti.

Mladí lidé podle psychologů navíc nechtějí ve stále větším počtu riskovat drahý rozvod, tahanice o majetek. Podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí však hodně nesezdaných párů nakonec svůj dlouhodobý vztah legalizuje oficiálním sňatkem, většinou však až po narození dítěte.