„Ve všech případech komise doporučila prověřit kvalitu obhájené disertační práce nezávislými odborníky, popřípadě zahájit řízení vedoucí k odebrání titulu Ph.D.,“ sdělila v pondělí předsedkyně komise Eva Pasáčková.

Jména zatím univerzita tají, spekuluje se ale především o lidech z okolí bývalého proděkana Milana Kindla.

Může jít například o dalšího bývalého proděkana Ivana Tomažiče, jehož plagiátorská kauza kolotoč skandálů na plzeňských právech rozpoutala, dále o předsedu akademického senátu právnické fakulty Daniela Teleckého, Kindlova společníka Ondřeje Davida, pedagogy fakulty Jana Kavku a Jana Suchého a také o bývalého náměstka policejního prezidenta Jana Brázdu.

Manipulace s pracemi

„V osmi případech bylo jako nejzávažnější pochybení shledáno konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce před komisí, její jmenování nebylo schváleno vědeckou radou fakulty,“ uvedla Pasáčková.

Stejný problém má i šest dalších podezřelých absolventů, u nichž se však objevily i další prohřešky - třeba nezvykle krátká doba studia, manipulace s doktorskými pracemi po jejich odevzdání či vážné nedostatky ve studijní dokumentaci, zejména v oponentských posudcích disertační práce. „V jednom případě není posudek doložen, v dalším není podepsán,“ podotkla Pasáčková.

Účel světí prostředky

Kontroly doktorských studií odhalily, že komise pro třináct absolventů byly účelově sestavené. A třeba předmět Teorie práva a právní filozofie v šesti případech zkoušeli odborníci z jiného oboru.

„Dokonce bez právnického vzdělání,“ upozornila Pasáčková a doplnila: „Zcela nedostatečnou úroveň mají v jedenácti  případech protokoly o státní doktorské zkoušce. Jsou vyplněny jen částečně, chybí datum, razítko.“