Starostové úklidy nestíhají a situaci řeší cedulí „V zimě se neudržuje“ a připojišťují se proti zranění chodců.

Zákon, který ukládá obcím povinnost uklízet chodníky, je v Evropě raritou a budí mnohé pochybnosti. Obce se snaží své povinnosti dostát, avšak boj se sněhem mnohdy nezvládají. Některé, například méně frekventované chodníky, mohou sice z úklidu vyloučit, ale důležitost komunikace by zvážil až případný soud poté, co by k němu podal stížnost zraněný chodec.

Středem sporů kolem zákona je právní formulace, podle níž vlastník komunikace nese odpovědnost za případné škody. Na základě toho by obci stačilo, aby si zřídila odpovědnostní pojistku a od úklidu upustila. Právní výklad Parlamentního institutu ovšem upozorňuje, že "povinnost údržby chodníků není výslovně stanovena, ale je odvozena právě od odpovědnosti za způsobenou škodu“.

"Neuklízet je v rozporu se zákonem"

"Argumentace, že vlastník nemusí sníh z chodníku uklízet, je spíše sofistický než právní výklad. Pokud by obec stanovila, že nemusí chodníky uklízet, tak je to velice sporný výklad tohoto ustanovení,“ sdělil Novinkám šéf Oddělení všeobecných studií Parlamentního institutu Štěpán Pecháček.

Čtěte také: Místo odklízení sněhu ozdobí chodníky varovné cedule

Podle něj ale má obec právo některé chodníky z úklidu vymezit, podobně jako je tomu u silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. "Ani v tomto případě se obec nezbavuje zodpovědnosti za škodu, pokud poškozený prokáže, že úsek není dopravně nevýznamný,“ doplnil Pecháček s tím, že prohlásit všechny chodníky za bezvýznamné by se pokládalo za obcházení zákona.

Řešení zůstane na soudech

U soudu by pak vlastníkovi ani nepomohlo, že u neupraveného chodníku byla výstražná značka. "Kvůli ceduli se odpovědnosti nezbaví,“ řekl Novinkám mluvčí pojišťovny ČSOB Tomáš Hejda a za pravdu mu dala i mluvčí České pojišťovny Dagmar Koutská.

"Ani podle umístění cedulí nelze jednoznačně posoudit, zda škoda je nebo není likvidní. Záleží na mnoha dalších okolnostech a pojišťovna bude všechny případy posuzovat individuálně,“ uvedla Koutská. Podle pojišťoven bude zřejmě možně v případě úrazu škodu hradit jak z odpovědnostního pojištění obce, tak i z úrazového či životného pojištění.

Čtěte také: Na uklízení chodníků nemáme peníze, tvrdí obce a spoléhají na občany s hrably

Za určitých okolností se vlastník chodníku z odpovědnosti vyvléci může, a to v případě prokázání, že mu povětrnostní situace znemožnila závadu na komunikaci zmírnit.

Ojedinělý zákon

Pecháček nabídl ještě jinou možnost řešení než soudní cestou: "Radní jsou zástupci občanů obce a nikoliv vrchnostenskou správou. Je v zájmu radních a zastupitelů zajistit schůdnost chodníků pro občany. Mohou tak učinit různým způsobem a mohou požádat občany o pomoc, pokud nemají dostatek financí.“

Sněmovna zbavila povinnosti údržby chodníků majitele přilehlých nemovitostí začátkem tohoto roku. "Musí být jasně řečeno, že někdo něco vlastní, a proto za to odpovídá,“ argumentoval například tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek.

Analýza Parlamentního institutu prokázala, že tato úprava, která v ČR platila od dob protektorátu a někde i předtím, je v Evropě ojedinělá. Povinnost úklidu ukládá zákon majitelům přilehlých nemovitostí v různých formách ve Finsku, Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, na Slovensku běžně i ve městech Spojených státu například v New Yorku.