Na přelomu ledna a února 2010 pošle Česká republika do Bruselu takzvanou konvergenční zprávu, poté je prý možné očekávat zahájení řízení. Z něho můžou vzejít doporučení směřující k nápravě.

"Někdy jsou tato opatření velmi bolestivá, maďarští kolegové by mohli vyprávět," doplnil premiér s odkazem na sousední zemi, jejíž zadlužení v posledních letech rapidně stouplo a vláda musela na základě doporučení evropské sedmadvacítky přistoupit k razantním škrtům v rozpočtu.

Ministři financí EU se již na začátku prosince shodli, že Česko bude muset do roku 2013 snížit schodek rozpočtu pod tři procenta HDP. Rozpočet na rok 2010 přitom počítá se schodkem ve výši 5,3 procenta HDP, přičemž není vyloučeno, že kvůli schválení některých dalších zákonů může ještě vzrůst.

V příštím roce je podle Fischera také možné očekávat další pokles výdajů domácností. Celkový výkon ekonomiky se ale podle něj zvýší, růst hrubého domácího produktu odhaduje kolem 0,5 procenta.

Protikorupční balíček pojmenuje vláda po Pecinovi

Premiér také oznámil, že kabinet v lednu představí Pecinův protikorupční balíček. Ten je pracovně pojmenován dle ministra vnitra a bude obsahovat soubor zatím neupřesněných exekutivních i zákonných opatření. Vznik takovéhoto materiálu kabinet slíbil připravit nedlouho po svém jmenování.

"Je třeba konat razantní kroky pro snížení korupčního potenciálu," zdůraznil Fischer. Úplatkářství podle něho společnost frustruje. "Vnímání korupce je snad ještě horší než korupce sama," dodal předseda vlády.