Podle průzkumu se bezmála tři čtvrtiny Čechů domnívají, že Spojené státy ve své zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy. Jen pětina respondentů deklarovala s tímto názorem nesouhlas.

Dvě třetiny lidí také zastávají názor, že USA nemají právo postupovat proti nedemokratickým režimům za použití vojenské síly, zatímco jen 22 procent dotázaných si myslí, že totalitní režimy by měly být tvrdě potlačovány.

Mírná většina respondentů má mezinárodní politiku Spojených států za bezohlednou, 51 procent respondentů v průzkumu připustilo, že jednání USA v mezinárodní politice neberou zřetel na mínění světového společenství.

Vývoj vnímání Čechů americké diplomacie v konkrétních otázkách (v procentech)
Rok 2003 2004 2005 2006 2009
  Ano/ Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne
USA usilují o zajištění stability a mírového uspořádání světa. 44/49 47/44 47/44 47/43 56/35
Jednání USA v mezinárodní politice nebere ohledy na mínění světového společenství.
73/21

64/26

64/24

64/24

51/38
USA ve své zahraniční politice vystupují na obranu svobody, demokracie a lidských práv.
48/42

51/38

48/40

51/38

57/34
USA ve své zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy.
82/13

76/15

76/14

78/14

72/20
USA mají právo postupovat proti nedemokratickým režimům i za použití vojenské síly.
20/71

22/64

18/70

22/66

22/66
Současná zahraniční politika USA představuje hrozbu pro dnešní svět.
57/31

42/41

43/40

44/39

30/55

USA hrozbou nejsou

Naproti tomu ale má většina Čechů Američany za garanty stability a míru. S názorem, že USA usilují o zajištění stability a mírového uspořádání světa, souhlasilo 56 procent občanů. O procento více lidí také vyjádřilo souhlas s tvrzením, že USA vystupují na obranu svobody, demokracie a lidských práv. Že by současná americká politika představovala hrozbu, pak odmítlo 55 procent dotázaných, přičemž necelá třetina Čechů to vidí obráceně. 

Vývoj vnímání americké mezinárodní politiky v ČR (v procentech)
Rok 2003 2004 2005 2006 2009
Pozitivní 21 26 23 25 34
Negativní 62 50 52 53 40
Neví 17 24 25 22 26

Celkově se pohled na americkou politiku v posledních letech zlepšil. Pozitivně hodnotí současnou americkou diplomacii o něco více než třetina respondentů, z čehož vyplývá, že nová administrativa prezidenta Baracka Obamy si získala nejlepší hodnocení v ČR za posledních šest let. 

Čtvrtina lidí pak nemá na americkou politiku vyhraněný názor, 40 procent lidí ji ale nadále odmítá. I tato skupina se ale od posledního průzkumu zúžila o 13 procentních bodů.