„V roce 1989 požadavek demokratizace veřejného života vyjadřovala většina společnosti. Velká část společnosti očekávala změny v národním hospodářství. Většina společnosti si však také přála zachování socialistického společenského systému, pracovních a sociálních jistot,“ napsali v pátek komunisté v oficiálním stanovisku k výročí událostí 17. listopadu 1989.

Politické vůdce sametové revoluce, především Václava Havla, KSČM obvinila z vědomého lhaní. „Zatímco většina společnosti měla nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším Československu, měl právě Václav Havel představy zcela jasné, jen je vědomě lidem neříkal,“ míní komunisté. Havel podle nich nese osobní odpovědnost za polistopadový vývoj.

Podle KSČM nezvítězila pravda a láska, ale ti, kteří „cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost“. Z myšlenek demokratizace společnosti zůstala podle KSČM „pouhá fráze“. Polistopadovým politickým elitám dále komunisté vyčetli v prohlášení rozdělení Československa, privatizaci a nezaměstnanost.

„Dvacet let slibů a lhaní všech polistopadových vlád a politických stran, které se na nich podílely, vrcholí v současné hospodářské krizi. ODS a ČSSD společně se svými politickými satelity nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti,“ míní KSČM, která požaduje, aby politici vládnoucí po roce 1989 „složili účty lidu ČR“.