„V chovu, který je určen pro snůšku vajec na rozmnožování kachen divokých pro příští rok, byl zjištěn nízkopatogenní virus. U tohoto typu viru je menší pravděpodobnost přenosu na člověka. Díky tomu, že jde o malý chov se nám může podařit rychlá likvidace a ohnisko budeme moci odhlásit,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy v Českých Budějovicích František Kouba.

Výhodou podle něho je, že rybník, u kterého se voliéry s postiženým chovem nacházejí, je vypuštěný. Nehrozí proto, že by se do oblasti stahovalo další vodní ptactvo. „Dojde k utracení veškeré vodní drůbeže v chovu. Musíme zlikvidovat podestýlku a všechno krmení,“ poznamenal Kouba.

V oblasti jednoho kilometru od ohniska výskytu bude vyhlášeno takzvané pásmo s omezením. Podle tohoto nařízení bude například v oblasti zakázáno přesouvat zvířata. Obecní úřad v Dubném musí vypracovat kompletní soupis drůbeže chované v tomto pásmu.