Jak Právo zjistilo, v novém zákoně je chyba, kvůli níž klienti budou muset v rozporu se směrnicí Evropské komise při vícenásobném zneužití jedné karty platit spoluúčast ne jednou, ale několikrát.

Tak zcela zbytečně zaplatí i o tisíce korun více, než se předpokládalo. Klienti pak mohou vyloučit vícenásobnou spoluúčast jen tím, že si připojistí kartu proti zneužití. To jim také banky ochotně doporučují.

Spoluúčast se měla platit jen jednou

Nová úprava odškodnění klienta bank při zneužití jeho karty je součástí nového zákona o platebním styku, který transformuje směrnici Evropské komise do českého práva.

Podle zákona ponese banka odpovědnost za zneužití karty do okamžiku blokace karty, pokud klient ztrátu či odcizení nahlásil bez zbytečného odkladu a ke zneužití karty sám nepřispěl svou hrubou nedbalostí. Až dosud byla praxe bank velmi rozdílná. V některých klient nesl sám odpovědnost za škody způsobené zneužitím karty dokonce až 24 hodin po nahlášení ztráty či odcizení karty.

Za škody způsobené do blokace karty ale klient bude mít spoluúčast ve výši 150 eur (asi 4000 korun). A tady je ten zádrhel. Podle směrnice Evropské komise se má tato částka týkat všech transakcí se zneužitou kartou, bez ohledu na jejich počet. Český zákon ale chybou předkladatele, kterým bylo ministerstvo financí, mluví o spoluúčasti 150 eur za „transakci“ zneužitou kartou, tedy v jednotném čísle, nikoli za „transakce“v množném čísle, což umožňuje dvojí výklad.

Většina bank v neprospěch klientů

Většina bank – vedena svým ekonomickým zájmem – zvolila pro klienta nevýhodný výklad, tedy spoluúčast 150 eur za každé zneužití karty. Jestliže tedy například někdo ztratí kartu a ta bude do blokace zneužita platbou na internetu pětkrát, klient bude mít spoluúčast pětkrát 150 eur (tedy téměř 20 000 korun).

Se spoluúčastí 150 eur za každý případ zneužití karty počítají podle vyjádření mluvčích bank například ČSOB, Poštovní spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Citibank a mBank. UniCredit Bank jen připouští, že v individuálním případě může vztáhnout spoluúčast na celkovou škodu, a mBank nevylučuje změnu svého postoje.

Postup výhodný pro klienta, tedy že spoluúčast se počítá vždy jen jednou, zvolily například jen Česká spořitelna a Komerční banka.

„Záměrem samozřejmě bylo, aby existovala jedna spoluúčast pro všechny transakce zneužitou kartou. Jinak to pro klienta nedává moc smysl,“ řekl Právu Patrik Nacher, provozovatel serveru www.bankovnipoplatky.com.

Potvrdil to i vedoucí oddělení bankovnictví a úvěry Ministerstva financí Jiří Beran. „Směrnice Evropské komise vztahuje spoluúčast 150 eur na všechny transakce zneužitou kartou, i kdyby jich bylo třeba deset. Je pravda, že zákon o platebním styku to neříká jasně, ale bankám jsme to vysvětlili a měly by přistupovat k této záležitosti v duchu směrnice. V každém případě to při první příležitosti v novele zákona napravíme,“ uvedl Beran.