Vláda je podle Fischera připravena jednat s partnery v Evropské unii o řešení situace ohledně Klausových požadavků k Lisabonské smlouvě. Ten požaduje trvalou výjimku z Listiny základní práv EU. Podobnou výjimku mají Polsko a Velká Británie. prezident ji chce kvůli případným nárokům sudetských Němců.

Pokud se požadavek začne řešit, prezident by měl zároveň poskytnout kabinetu garanci, že pokud bude jeho podmínka splněna a Ústavní soud rozhodne o souladu smlouvy s českou ústavou, Klaus co nejrychleji dokončí ratifikaci. Jak si garanci od prezidenta představuje, ale Fischer neřekl. Hrad nyní nebude nejnovější požadavek Fischera komentovat.

„Prezident poskytne jednoznačnou garanci, že pokud bude jeho podmínka splněna a Ústavní soud nebude mít připomínky, že bezpodmínečně dokončí ratifikaci,“ naznačil představu vlády Fischer s tím, že nepovažuje za možné znovuotevřít celý ratifikační proces.

Fischer lituje, že prezident nepřišel s požadavkem dřív. „Vláda s politováním konstatuje, že tato podmínka prezidenta nebyla známa v době sjednávání Lisabonské smlouvy, ani nebyla vznášena během ratifikačním procesu. Vláda konstatuje, že Listina základních práv EU nemůže působit zpětně a nemůže jakkoli zpochybnit poválečné majetkové vztahy,“ uvedl Fischer a dodal, že Ústavní soud již shledal Listinu v souladu s českou Ústavou.