"Míra důvěry ke kabinetu Jana Fischera tedy zůstává v porovnání s posledním šetřením stabilní. Vládě častěji důvěřovali zejména lidé s deklarovanou dobrou životní úrovní," napsalo CVVM.

Největší důvěře mezi politickými institucemi se stále těší prezident Václav Klaus. Má důvěru 63 procent lidí, tradičně hůře na tom jsou obě komory parlamentu. Stále ještě existující Sněmovna má důvěru 20 procent lidí, Senát 24 procent.

Spokojenost s vládami (v%)
květen 2006 - vláda Jiřího Paroubka44
květen 2007 - vláda Mirka Topolánka
36
květen 2008 - vláda M. Topolánka*25*
květen 2009 - vláda M. Topolánka 20
září 2009 - vláda Jana Fischera54
*pozn: průzkum Eurobarometr
zdroj: CVVM

Průzkum probíhal první záříjový týden, kdy se ještě počítalo s předčasnými volbami a ještě ani nebylo rozhodnuto o jejich odkladu, natož o neuskutečnění.

S politickou situací v ČR vyjádřilo spokojenost 11 procent lidí, neutrální postoj vyjádřilo 24 procent lidí, 61 procent deklarovalo nespokojenost.

CVVM konstatuje, že větší spokojenost s prací institucí či politickou situací většinou uvádějí lidé, kteří popisují svou životní úroveň jako dobrou, a také voliči ODS a Strany zelených. Nejvíce nespokojení jsou lidé se špatnou životní úrovní, voliči KSČM a starší lidé.

Ačkoliv spokojenost či spíše nespokojenost s politikou situací zůstává stejná, s výjimkou vlády klesá postupně důvěra v ostatní státní instituce.

Důvěra ve státní instituce (v%)
 duben 2009červen 2009září 2009
prezident656663
vláda205554
Sněmovna162520
Senát222824
krajské zastupitelstvo474639
obecní zastupitelstvo656458
zdroj: CVVM