Vojenské zpravodajství vyhodnotilo zpravodajské služby Ruské federace jako nejaktivnější na území ČR.

"Jednou z oblastí, na kterou se v roce 2008 dle očekávání zaměřila ruská vojenská rozvědka
GRU, byla možná výstavba radarové základny protiraketové obrany (PRO) na našem území. Jak už
bylo mnohokrát mediálně prezentováno, vnímala Ruská Federace rozmístění prvků PRO ve střední
Evropě jako hrozbu pro své geopolitické zájmy a věnovala značné úsilí na zabránění její výstavbě.
Tomuto cíli byly v roce 2008 i podřízeny aktivity ruské diplomacie a zpravodajských služeb," píší vojenští zpravodajci.

Ke stejnému závěru došla i Bezpečnostní informační služba (BIS), která konstatovala, že ruští agenti působící na území ČR se vracejí k praktikám z dob studené války. [celá zpráva]

Číňany zase podle zprávy zajímaly mimo jiné vojenské technologie. "Pro Českou republiku představovaly hlavní riziko skryté snahy ČLR získat pokročilé technologie vojenského nebo dvojího užití," stojí ve zprávě Vojenského zpravodajství.

"Na rozdíl od vyspělejších západních států s vyšší koncentrací výzkumných a vývojových pracovišť však Česká republika není prioritní oblastí zájmu těchto služeb," upozorňuje výroční zpráva Vojenského zpravodajství.

Vojáci inklinují k pravicovému extremismu

Vojenské zpravodajství také zjistilo, že někteří vojáci z povolání nebo zájemci o tuto službu inklinují k pravicovému extremismu. Podobné informace tajná služba získala už v předchozích letech.

"Jednalo se takřka výhradně o příslušníky pravicově extremistických skupin a hnutí a osoby, které s nimi otevřeně sympatizují nebo mají na prostředí ravicového extremismu nějaké jiné vazby," konstatuje výroční zpráva.