Žalobci vinili Urbanovou z křivé výpovědi vůči Čunkovi. Její stíhání ale nakonec zastavili s tím, že sice lhala, ale prý neúmyslně. Právě toto nařčení nyní Urbanová napadá.

"Podávám stížnost, v níž žádám změnu odůvodnění zastavení mého stíhání. Nikdy jsem nikde nevypovídala nepravdivě, a proto se nemohu ztotožnit s argumenty, že jsem neúmyslně lhala. V případě, že stížnosti nebude vyhověno, budu trvat na obnově řízení,“ trvá na svém Urbanová i přesto, že by v případě znovuotevření věci zřejmě opět čelila obvinění.

Stejný krok zvažuje také Čunek, kterému prý vadí, že Urbanová vyvázla bez trestu.