"Od počátku jsem obhajoval spíše nepopulární koncept, že komunismus nebyl poražen, ale že zkolaboval, že se prostě rozpustil," poznamenal Klaus před stovkou studentů ze středo- a východoevropských zemí. Komunismus na konci 80. let minulého století byl podle českého prezidenta slabý, starý, vyčerpaný a zbavený obsahu, že už nemohl existovat o mnoho déle.

"Někteří lidé nejsou z této interpretace šťastní, protože zásadně umenšuje jejich roli v procesu," dodal Klaus. Jeho názor na význam disidentského hnutí i jeho významné postavy a Klausova předchůdce na Pražském hradě Václava Havla ostatně není novinkou.

Studentům Klaus také řekl, že po roce 1989 nechtěli všichni v Československu kapitalismus. "Chtěli lepší společnost, svobodnější, výkonnější, a proto bohatší. Ale pro většinu z nich byl termín 'kapitalismus' moc silný, byl úspěšně zdiskreditovaný nejen v komunistických zemích, ale i v západním světě," prohlásil Klaus, který byl před 17 lety jako tehdejší premiér prvním řečníkem nově vzniklého programu AIPES.