Věznice ve Světlé nad Sázavou jako jediná v Česku zajišťuje od roku 2002 výkon trestu matek s dětmi do tří let a vazbu těhotných žen. Na začátku postačovala kapacita zařízení pouze pro čtyři matky, v současné době je tu místo až pro 15 matek a 20 dětí.

Přijetí odsouzené matky s dítětem do vězení ve Světlé podléhá přísným pravidlům. Trestankyně nesmí být rozhodnutím soudu omezena v rodičovské odpovědnosti, musí být schopná řádně pečovat o své dítě a její umístění musí schválit orgán sociálně právní ochrany dětí. Matky u sebe mohou mít děti do věku tří, výjimečně maximálně pěti let.

Předpokladem je rovněž dostatečné finanční zajištění, protože odsouzené si hradí náklady na pobyt ve specializovaném oddělení pro matky s dětmi. Výše nákladů činí 50 korun denně za matku a 45 korun za dítě.

Dosud prošlo zařízením 72 matek s 82 dětmi. Pouze tři matky se po odpykání trestu dopustily recidivy a putovaly zpět za mříže.

Podle psychologů je společný život matky s dítětem v nápravném zařízení jednoznačně pozitivní. U dítěte se tím předejde traumatu ze ztráty přítomnosti rodiče, u matek zase péče o dítě během výkonu trestu usnadní pozdější resocializaci.

Mluvčí věznice Eva Hodná zdůraznila, že odsouzenými nejsou samy děti, nýbrž jejich matky. Aby děti neztratily kontakt s vnějším světem, organizuje pro ně věznice výlety do města, do zoo nebo do divadla.