"Jedná se zejména o úseky, kde lze předpokládat provoz cyklistů a vyhrazený pruh pro autobusy MHD a nově i TAXI je v pravém jízdním pruhu. V jiném případě by cyklisté byli nuceni jet mezi dvěma souběžně jedoucími pruhy, což je podle platných technických podmínek i podle názoru Policie ČR z hlediska jejich bezpečnosti nepřijatelné,“ vysvětlil novou situaci v dopravě pražský radní Petr Štěpánek.

Prozatím se bude jednat o první etapu, přičemž pokud se model osvědčí,  bude možné uvažovat o jeho rozšíření. "Společné využití pruhů pro autobusy a cyklisty je léta osvědčenou praxí například v Londýně. Město zde zvýhodňuje nemotorizovanou dopravu a MHD. Jízdní kolo je v tomto případě v městském prostředí rychlejší než osobní automobil,“ řekl Štěpánek. Podle společnosti ROPID se v první fázi bude jednat o bezmála dva kilometry vyhrazených pruhů.

Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat, která se dlouhodobě zasazuje o rozvoj cyklistické a hromadné dopravy na úkor osobní, rozhodnutí magistrátu vítá.  "Je to dlouho očekávaná změna, podobný systém dlouhodobě funguje v západních zemích," řekl Křivohlávek. 

Dalším stupněm by podle něj mělo být poskytnutí prostoru cyklistům na dalších místech metropole. "Páteřní průjezdové trasy jsou dnes pro cyklisty prakticky zapovězené," dodal Křivohlávek.