"Jsem pobouřen tím, jakým způsobem chtějí distributoři elektřiny zacházet se zákazníky," uvedl Čunek s tím, že se jedná o cca 4 milióny domácností a samozřejmě podnikatelů. "Současný stav, kdy je provozovatel distribuční soustavy povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení považuji za naprosto vyhovující,“ řekl Čunek.

Navrhovaná novela podle Čunka v praxi znamená, že pokud bude elektroměr, který zákazník nevlastní a který musí být veřejně přístupný, poškozen, a to jakkoliv a bez ohledu na to, komu ku prospěchu, bude zákazník nucen pod pohrůžkou znovunepřipojení k elektrické soustavě zaplatit škodu.  

Podle lidoveckého předsedy by schválení takového návrhu odporovalo směrnici Evropského parlamentu, která hovoří o ochraně spotřebitelů. Čunek proto oznámil, že se zasadí o to, aby inkriminovaná pasáž byla z novely energetického zákona vypuštěna.

Před časem lidovci oznámili, že jedním z receptů na zmírnění dopadu hospodářské krize by mohlo být snížení cen elektřiny. Čunek tento návrh prezentoval na setkání s designovaným premiérem Janem Fischerem. Další strany označily tento návrh za populistický a nereálný, neboť by podle nich došlo k narušení volného trhu s energiemi, což je v rámci EU neakceptovatelné. [celá zpráva]