„Zvířata jsou bez klinických příznaků,“ sdělil Salava. I tento virus může být na člověka přenosný, zatím ale takový případ nebyl u nás zaznamenán. Kmen H5N7 zatím nebyl v Česku zaznamenán. Na středu Salava svolal nákazovou komisi.

Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) Novinkám řekl, že na Hodonínsku v okolí inkriminované farmy budou hygieniky vytvořena ochranná pásma a budou se prověřovat i okolní chovy. Do rámce ochranných opatření bude podle něj nasazena i armáda.

Nebezpečný typ viru H5N1 se v Česku vyskytl v roce 2007, řádil v několika chovech na Pardubicku a v okolí lednických rybníků. Veterináři kvůli nákaze uzavírali okolí farem a vybili desetitisíce kusů drůbeže. Například v Chocni a blízkých Netřebech museli na dvou farmách vybít 67 000 kusů ptáků.

foto: Mapy.cz/Novinky.cz

Záleží na interakci hostitele, viru i prostředí

Virus H5N1 patří do skupiny chřipkových virů A, který se v Asii objevil v roce 1996 a je považován za vysoce pravděpodobný zdroj možné chřipkové pandemie. Ovšem subtyp viru podle odborných pramenů neříká nic o jeho schopnosti infikovat, ta je závislá i na druhu hostitele, jeho imunitním systému a na podmínkách prostředí vůbec.

Neplatí tedy, že všechny chřipkové viry subtypu H5N1 jsou vysoce patogenní, patogenita je výsledkem vzájemných interakcí viru, hostitele a prostředí.