Vybudování nového úseku přišlo na více než 2,5 miliardy korun. Začíná na okraji hlavního města, kde se napojuje na mimoúrovňovou křižovatku a severně od obce Pavlov navazuje na dříve dokončené úseky silnce, která nyní končí v Novém Strašecí.

"Realizací stavby dojde k odstranění nevyhovujících průjezdů městem Hostivice, obcí Jeneč a Pavlov. Negativní účinky z dopravy byly nejen z hlediska intenzity dopravy, ale i z hlediska bezpečnosti chodců a ochrany životního prostředí v podobě překračování limitů emisí a hluku,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

foto: Mapy.cz/Ondřej Lazar Krynek

Hostivice, Jeneč a Pavlov, kterými dříve denně projíždělo až 26 tisíc aut, nově otevřený úsek silnice míjí severními obchvaty. Stavba byla zahájena v březnu 2005 a měla být dokončena až v roce 2010. Kvůli neúměrné intenzitě dopravy ve zmiňovaných obcích byla stavba urychlena.

Veřejnosti bude nový úsek otevřen v sobotu kolem poledne.