"Podle debaty mezi jednotlivými ministerstvy to zatím vypadá, že se kloní k variantě ústavního zákona," naznačil v pondělí Svoboda. Podle toho, na které z variant se ministři shodnou, pak vládní legislativci začnou pracovat na detailech návrhu. Ke schválení ústavního zákona je v obou komorách parlamentu potřeba třípětinová většina zákonodárců.

Druhá varianta navrhuje přijmout obecný zákon, který bude popisoval podmínky, za nichž bude možné všelidové hlasování vyhlásit. Každé referendum by pak zákonodárci schvalovali nadpoloviční většinou.

Referendum zatím bylo pouze ke vstupu do Unie

O uzákonění obecného celonárodního referenda se loni neúspěšně pokoušela ČSSD. Sociální demokraté rovněž žádají jednorázové hlasování k umístění radarové základny amerického protiraketového štítu na českém území, komunisté zase chtějí, aby lidé mohli rozhodnout o přijetí.

Vedle obou variant budou ministři podle Svobody posuzovat, zda má být výsledek hlasování závazný nebo doporučující, či jestli podnět k vypsání referenda bude dávat vláda nebo skupina obyvatel.

V doposud jediném referendu hlasovali Češi o přistoupení země k Evropské unii.