"První skupinou, která bude do nově vzniklé kategorie od ledna zařazen, bude skupina léčiv obsahující pseudoefedrin,“ řekl Právu ve středu Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To je například lék modafen, který byl dosud volně dostupný v jakémkoliv množství a někdy ho narkomani zneužívali pro výrobu drog.

Od ledna to už možné nebude, protože kupující se bude muset prokázat průkazkou zdravotní pojišťovny a výdej tohoto léčiva bude omezen na dvě balení. Údaje o kupujícím zároveň budou uloženy v centrální evidenci do databáze a pokud by si zájemce chtěl třeba druhý den lék znovu koupit, nebude už mu vydán až po určité době, která odpovídá léčbě v počtu balení, které již získal.

Modafen se běžně používá k léčbě respiračních onemocnění horních cest dýchacích.

„Další účinné látky budou do kategorie zařazovány postupně a to vždy ve spolupráci s odbornými společnostmi lékařů,“ řekl Beneš.

Také akutní antikoncepce

Zřejmě od ledna bude do této nové kategorie zařazena i akutní antikoncepce, ale bude omezena výdejem dívkám nad 16 let, které již prošly lékařskou prohlídkou u gynekologa a alespoň jednou jim tuto antikoncepci gynekolog předepsal. Lékárník v centrální evidenci pak tuto skutečnost musí ověřit a pokud tam tyto záznamy nebudou, lék nemusí vydat. Může to udělat pouze na svoji vlastní odpovědnost, což si ale lékárníci zřejmě nedovolí.

Do nové kategorie léčiv - výdej bez lékařského předpisu s omezením - budou postupně v příštím roce zařazeny desítky přípravků a Beneš předpokládá, že do tří let by mohlo jít o stovku, možná víc přípravků.

Pokud tyto léky budou zároveň i na lékařský předpis, pak když si je pacient vyzvedne bez lékařského předpisu, zaplatí je v plné výši. Bude-li je však mít na předpis, bude u nich běžný režim jako u všech léků na předpis, to znamená, že budou zatíženy 30korunovým poplatkem v lékárně i doplatkem pacienta. Dá se ale předpokládat, že léky v tomto režimu budou pro pacienta lacinější, protože část ceny zaplatí zdravotní pojišťovna.

Zatím není rozhodnuto, které další přípravky do nové kategorie budou zařazeny. Ministerstvo zdravotnictví by je mělo schválit do konce roku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv také bude mít na svých internetových stránkách vyvěšeno, které léky jsou do nové kategorie zařazeny a dá i návod, jak daný zdravotní problém pacienta v samoléčbě léčiv a které přípravky jsou k tomu nejvhodnější.